Εκμάθηση Τεχνολογίας Πληροφοριών Χρησιμοποιώντας Συνδυασμό Παραδοσιακών και Ηλεκτρονικών Μεθόδων

Charalambos Christou, Soulla Louca, Nantia Charalambous

Research output: Contribution to conferencePaper

Conference

Conference Ευρωπαϊκό Συνέδριο: Προκλήσεις για Ποιοτική και Αποτελεσματική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση στην Ευρώπη, όπως Προκύπτουν από την Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας του 21ου Αιώνα
CityNicosia
Period7/11/038/11/03

Cite this