Η Εξέλιξη της Κοινωνικής Εργασίας στην Κύπρο: Προτάσεις για τη Χρήση Νέων Εργαλείων Αξιολόγησης & Σύγχρονων Πρακτικών

Translated title of the contribution: The evolution of Social Work in Cyprus: Proposals for the utilisation of New Assessment Tools and Contemporary practice

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Το βιβλίο αυτό αποτελεί την πρώτη συγγραφική προσπάθεια για την παροχή γνώσεων και την επίτευξη αποτελεσματικότερων υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούμενους των κοινωνικών οργανώσεων είτε δημόσιων είτε εθελοντικών.Κρίθηκε αναγκαία η διερεύνηση νέων μεθόδων και επιστημονικών εργαλείων, που θα βοηθούν τους επαγγελματίες να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στην καθημερινή πρακτική τους και οι αποδέκτες θα αισθάνονται ικανοποίηση από την επαγγελματική κατάρτιση και κατανόηση που θα λαμβάνουν από τη συνεργασία μαζί τους.
Ακολουθώντας τη μέθοδο της κριτικής διερεύνησης των ακολουθούμενων διεργασιών και σε μια προσπάθεια επαναδιαπραγμάτευσης της Κοινωνικής Εργασίας στην Κύπρο, το συγκεκριμένο βιβλίο επιδιώκει την παρουσίαση μιας σειράς από μοντέρνα και μεταμοντέρνα επιστημονικά εργαλεία σε διαφορετικές περιοχές της Κοινωνικής Εργασίας, τα οποία δύνανται υπό συγκεκριμένες συνθήκες να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν στην πρακτική της κοινωνικής εργασίας στην Κύπρο.
Στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει μια πρώιμη θεωρητική βάση, όπου η σύντομη παρουσίαση τέτοιων επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων συναντά τη θεωρητική τεκμηρίωση της χρήσης τους, με σκοπό να προσφέρει στον αναγνώστη (φοιτητές, επαγγελματίες και σχεδιαστές κοινωνικής πολιτικής) τη δυνατότητα να ενημερωθεί, ώστε να είναι σε θέση να επιλέγει τόσο διαγνωστικά όσο και εργαλεία παρέμβασης για να αναγάγει την πρακτική του σε πιο ποιοτικό επίπεδο. Σε αυτό το σημείο κρίνεται σημαντικό να σημειωθεί ότι θα πρέπει να υπάρξει και ταυτόχρονη αλλαγή στάσης των διάφορων κοινωνικών οργανώσεων οι οποίες θα κληθούν να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ετοιμότητα όχι μόνο στις ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές και την ένταση των κοινωνικών προβλημάτων αλλά και να εξοπλίσουν τα στελέχη τους με τα κατάλληλα εργαλεία.
Τέλος, αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι όλοι μας έχουμε ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε στην προώθηση του ενθουσιασμού και της ενέργειας, που χρειάζεται ένας/μία κοινωνικός λειτουργός για να εργαστεί με μια ποικιλία εξυπηρετούμενων, ώστε με τη σειρά του/της να προωθεί τη θετική αλλαγή σε αυτούς και στην ευρύτερη κοινωνία. Για αυτή, λοιπόν τη δουλειά, οι κοινωνικοί λειτουργοί χρειάζονται μια εργαλειοθήκη από μεθόδους και τεχνικές. Ένα παλιό γνωμικό μας λέει ότι όταν κάποιος έχει μόνο ένα σφυρί τείνει να τα βλέπει όλα σαν ένα καρφί. Άρα ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να εξοπλίσει τους επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς με εργαλεία η υιοθέτηση των οποίων θα τους βοηθήσει να ανταποκριθούν σε διαφορετικές απαιτήσεις.
Translated title of the contributionThe evolution of Social Work in Cyprus: Proposals for the utilisation of New Assessment Tools and Contemporary practice
Original languageGreek
PublisherCARDET PRESS
Edition1st
ISBN (Electronic)978-9963- 2802-9-2
Publication statusPublished - 7 Nov 2017

Keywords

  • Assessment tools
  • Social work education
  • Social welfare

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The evolution of Social Work in Cyprus: Proposals for the utilisation of New Assessment Tools and Contemporary practice'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this