Η Εξέλιξη της Κοινωνικής Εργασίας στην Κύπρο: Προτάσεις για τη Χρήση Νέων Εργαλειών Αξιολόγησης & Σύγχρονων Πρακτικών

Translated title of the contribution: Social Work in Cyprus: Recommendations for Using New Assessment Tools and Contemporary Practices

Research output: Book/ReportAnthology

Abstract

Ακολουθώντας τη μέθοδο της κριτικής διερεύνησης των ακολουθούμενων
διεργασιών και σε μια προσπάθεια επαναδιαπραγμάτευσης της Κοινωνικής
Εργασίας στην Κύπρο, το συγκεκριμένο βιβλίο επιδιώκει την παρουσίαση μιας σειράς από μοντέρνα και μεταμοντέρνα επιστημονικά εργαλεία σε
διαφορετικές περιοχές της Κοινωνικής Εργασίας, τα οποία δύνανται υπό
συγκεκριμένες συνθήκες να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν στην πρακτική
της κοινωνικής εργασίας στην Κύπρο.
Στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει μια πρώιμη θεωρητική βάση, όπου η
σύντομη παρουσίαση τέτοιων επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων συναντά τη θεωρητική τεκμηρίωση της χρήσης τους, με σκοπό να προσφέρει στον αναγνώστη (φοιτητές, επαγγελματίες και σχεδιαστές κοινωνικής πολιτικής) τη δυνατότητα να ενημερωθεί, ώστε να είναι σε θέση να επιλέγει τόσο διαγνωστικά όσ ο και εργαλεία παρέμβασης για να αναγάγει την πρακτική του σε πιο ποιοτικό επίπεδο.
Translated title of the contributionSocial Work in Cyprus: Recommendations for Using New Assessment Tools and Contemporary Practices
Original languageGreek
Place of PublicationNicosia
PublisherCARDET PRESS
Number of pages267
ISBN (Electronic)978-9963- 2802-9-2
Publication statusPublished - 2017

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Social Work in Cyprus: Recommendations for Using New Assessment Tools and Contemporary Practices'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this