Προκλήσεις και Προοπτικές του Προνοιακού Εθελοντισμού στην Κύπρο

Translated title of the contribution: Challenges and Prospects of Welfare Volunteerism in Cyprus

Despina Cochliou, Christine Vayas

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

Το έτος 2011 ανακηρύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκό
Έτος Εθελοντισμού. Σε μία εποχή που η παγκοσμιοποίηση και η οικονομική κρίση
επιβάλλουν τη μείωση των κρατικών δαπανών σε όλα τα επίπεδα, η κοινωνική
πολιτική και τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας καταβάλλουν προσπάθειες για
μία βιώσιμη ανάπτυξη με παράλληλη εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων κάλυψης
των οικονομικών δαπανών, που απαιτούνται για την παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών και συγχρόνως την επίτευξη μιας ισόρροπης κοινωνικής ανάπτυξης.
Η στροφή προς τον εθελοντισμό δεν αποτελεί μια καινούρια εναλλακτική
προοπτική στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας και προστασίας. Ο Εθελοντικός
ή Τρίτος Τομέας (Μη-Κερδοσκοπικές οργανώσεις, Εκκλησία, Εθελοντικές
οργανώσεις) είναι η παράλληλη εναλλακτική λύση στα κράτη πρόνοιας, αρωγός
και συνοδοιπόρος του Δημοσίου τομέα στη διασφάλιση κοινωνικών δικαιωμάτων
και της κοινωνικής δικαιοσύνης, αν και όχι πάντοτε με την ανάλογη αναγνώριση
και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για την εθνική κοινωνική πολιτική.
Το κεφάλαιο αυτό επιχειρεί να προσδιορίσει τον εθελοντισμό και τις μορφές
εθελοντικής δράσης στο Κυπριακό μοντέλο κοινωνικής πρόνοιας, να αναδείξει το ρόλο του στην κοινωνική προστασία και να συζητήσει τις προοπτικές του εθελοντικού τομέα στην Κύπρο μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Οι συγγραφείς βασιζόμενες σε δύο εμπειρικές έρευνες. που ανέλαβαν
αντίστοιχα σε εθελοντικές οργανώσεις και σε ενορίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας το 2010, επιδιώκουν να παρουσιάσουν την υφιστάμενη κατάσταση του εθελοντισμού, τις παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες και να αναλύσουν κριτικά τους παράγοντες που δύνανται να βοηθήσουν ή να παρακωλύσουν την αύξηση των εθελοντών και την ανάπτυξη του Τρίτου τομέα στην Κύπρο.
Translated title of the contributionChallenges and Prospects of Welfare Volunteerism in Cyprus
Original languageGreek
Title of host publicationΤο Κοινωνικό Πορταίτο της Κύπρου 2012
EditorsNikos Peristianis, Constantinos Phellas, Gabriel Amitsis
Place of PublicationNicosia
PublisherUniversity of Nicosia press
Chapter6
Pages152-177
Number of pages25
ISBN (Print)978-9963-711-02-4
Publication statusPublished - 2012

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Challenges and Prospects of Welfare Volunteerism in Cyprus'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this