Προς μία νέα προσέγγιση της τοπικής ανάπτυξης σε συνθήκες κρίσης – Μία εφαρμογή πολιτικής επιχειρηματικών οικοσυστημάτων στην τοπική ανάπτυξη (η περίπτωση της Ελλάδας)

Translated title of the contribution: Towards a new approach to local development in times of crisis – An implementation of a business ecosystem policy in local development (the case of Greece)

Charis Vlados, Nikolaos Deniozos, Dimos Chatzinikolaou

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Towards a new approach to local development in times of crisis – An implementation of a business ecosystem policy in local development (the case of Greece)'. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences