Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Πολιτισμική και Αισθητική Αγωγή: Οδηγός Σπουδών και Καλές Πρακτικές

Translated title of the contribution: Cultural Education / Aesthetics in Second-Chance Schools: Study Guide and Good Practices

Avra Xepapadakou, Yannis Ziogas

Research output: Book/ReportBook

Cite this